Rada ds. networkingu

Rada ds. networkingu

Rada jest nową inicjatywą Związku. Powołana została w odpowiedzi na duże zainteresowanie tworzeniem sieci zgłaszane przez członków, a także bardzo dobre doświadczenia z ostatnich dwóch lat, które przejawiało się licznym udziałem w comiesięcznych śniadaniach biznesowych i akcjach speed datingu organizowanych przy okazji innych wydarzeń.

W dobie pandemii i popularności spotkań online spotkania przeniosły się do sieci, a nasze poranne spotkania rozszerzyliśmy zapraszając członków zrzeszonych w Lewiatanie w innych województwach. Było to możliwe dzięki współpracy w ramach Rady Regionów. Formuła ta zyskała popularność i dziś otrzymujemy potwierdzenia jej efektywności. Wierzymy, że stanie się ona zaczątkiem budowania sieci Lewiatan Business Networking.

Celem Rady jest:
  • Wypracowanie i wdrożenie modelu sieciowania firm w ramach MZP Lewiatan.
  • Wspieranie przedsiębiorców - członków MZP Lewiatan w rozwoju ich firm poprzez wymianę informacji i/lub kontaktów biznesowych, lub kreowanie współpracy biznesowej.
  • Integracja środowiska przedsiębiorców.
  • Wypracowanie zasad i monitorowanie działania koła / kół networkingowych.
  • Koło będzie stanowić platformę dla wymiany informacji biznesowych oraz podejmowania działań biznesowych.

W minionym roku weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2019, która została ogłoszona w tekście jednolitym przez Sejm RP w dniu 11 września 2019 roku pod nazwą Prawo Zamówień Publicznych, a w dniu 02.10.2019 został opublikowany jednolity tekst. Konsultacje zapisów ustawy z resortem w Małopolsce prowadzone były jeszcze w 2018 r. i były to bardzo intensywny czas prac. Obecnie odnotowujemy zmniejszone zainteresowanie tą tematyką, zarazem w 2020 r. aktywność Rady w w tym zakresie była ograniczona.

Przewodniczącym Rady jest Marek Maj reprezentujący firmę członkowską Smay Sp. z o.o., jednocześnie członek Zarządu MZP Lewiatan.

Członkami Rady mogą być przedsiębiorcy, członkowie MZP Lewiatan oraz za zaproszeniem Zarządu MZP Lewiatan przedsiębiorcy nie będący członkami Związku oraz inne osoby i instytucje prawne.

Dostępne formuły uczestnictwa w networkingu:
  • Comiesięczne śniadania biznesowe w różnych lokalach w Krakowie (wspieramy gastronomię!).
  • Comiesięczne śniadania online Związków Regionalnych.
  • Sesje speed dating w trakcie różnych wydarzeń MZP Lewiatan.
  • Koła networkingowe – zaawansowana, cotygodniowa forma sieciowania i współpracy dla zainteresowanych (w trakcie opracowywania).
  • Koło będzie stanowić platformę dla wymiany informacji biznesowych oraz podejmowania działań biznesowych.

Stań się częścią zmian, które kształtują przyszłość przedsiębiorczości w Małopolsce.