O nas

MZP Lewiatan w skrócie

Od początku jesteśmy członkiem i związkiem regionalnym Konfederacji Lewiatan.

Powstaliśmy 12 marca 1999 r. z inicjatywy grupy krakowskich przedsiębiorców.

Małopolski Związek Pracodawców został zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Krakowie na mocy Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o Organizacjach Pracodawców (91 D.U. 235).

Ustawa ta nadaje mu szczególne uprawnienia, czyniąc go, obok organizacji pracowniczych, obligatoryjnym partnerem dla władzy samorządowej i centralnej. Zwłaszcza w zakresie działalności ustawodawczej.

Cele działania Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan

 • Ochrona praw, godności i interesów pracodawców – budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy i jego roli w społeczeństwie

 • Reprezentowanie swoich członków wobec związków zawodowych, władz i organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz organizacji i instytucji społecznych

 • Opiniowanie przepisów dotyczących reprezentacji pracodawców, warunków i norm prowadzenia działalności gospodarczej i jej zarządzania, oraz innych spraw istotnych dla pracodawców

 • Organizowanie spotkań środowiskowych, seminariów oraz szkoleń

 • Wspieranie i propagowanie wartości uniwersalnych dla tworzenia uczciwości i rzetelności w stosunkach międzyludzkich oraz zasad etyki w prowadzeniu działalności gospodarczej

Zakres podejmowanych działań:

 • Lobbing wobec władz publicznych, związków pracowniczych, mediów i szerokiej opinii społecznej – mający za zadanie uświadomienie dalekosiężnych skutków projektowanych i wprowadzanych zmian, uchwał czy decyzji administracyjnych, zapobieganie niekorzystnym i propagowanie optymalnych rozwiązań prawnych na rzecz rozwoju przedsiębiorczości

 • Konferencje, seminaria z udziałem ekspertów - mają za zadanie przede wszystkim informować o zmianach legislacyjnych, aktualnych trendach i optymalizacji procesu zarządzania; a także przygotować przedsiębiorców na zmiany również w perspektywie długofalowej

 • Spotkania członkowskie – zarówno konferencje jak i mniejsze kameralne czy branżowe - służą integracji środowiska przedsiębiorców, bezpośredniej i szybkiej wymianie informacji, budowaniu wzajemnego zaufania i współpracy indywidualnej pomiędzy firmami.

Zasady działania i relacji promowanych przez organizajcę

 • Demokracja i równość wszystkich członków są podstawową wartością, którą się kierujemy - zwierzchność Ogólnego Zgromadzenie Członków

 • Odbiurokratyzowanie i ograniczona administracja są naszym walorem w porównaniu z innymi tradycyjnymi organizacjami.

 • Otwartość i elastyczność w podejmowanej działalności i inicjatywach, które kształtujemy w oparciu o opinie i oczekiwania członków

 • Kultura i etyka w prowadzeniu działalności gospodarczej to zasady, które promujemy

Bądź głosem biznesu!

01

Deklaracja wstępna

Zadzwoń lub napisz. To pierwszy krok do wzmacniania Twojej pozycji na rynku.

02

Kontakt do nas

Rozmawiamy o Twoich potrzebach, oczekiwaniach i możliwościach angażowania się w prace MZP Lewiatan.

03

Działania

Szkolenia, networking, dostęp do eksperckiej wiedzy - to wszystko czeka na Ciebie w LEWIATAN

Stań się częścią zmian, które kształtują przyszłość przedsiębiorczości w Małopolsce.