Małopolska Rada Zamówień Publicznych

Małopolska Rada Zamówień Publicznych

Zgodnie z postawionymi celami na wzór Rady działającej przy Konfederacji Lewiatan Rada jest forum wyrażania poglądów na temat prawa zamówień publicznych i praktyki w tym obszarze. Powołana na potrzeby członków MZP Lewiatan i do współpracy z innymi firmami zainteresowanymi merytoryczną, ekspercką współpracą.

Zadaniem Rady w Małopolsce jest:

  • wspieranie najważniejszych inicjatyw, których celem jest zwiększenie efektywności prawa zamówień publicznych,
  • włączanie się w przygotowanie stanowisk i opiniować projekty aktów prawnych,
  • proponowanie własnych rozwiązań.

W minionym roku weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2019, która została ogłoszona w tekście jednolitym przez Sejm RP w dniu 11 września 2019 roku pod nazwą Prawo Zamówień Publicznych, a w dniu 02.10.2019 został opublikowany jednolity tekst. Konsultacje zapisów ustawy z resortem w Małopolsce prowadzone były jeszcze w 2018 r. i były to bardzo intensywny czas prac. Obecnie odnotowujemy zmniejszone zainteresowanie tą tematyką, zarazem w 2020 r. aktywność Rady w w tym zakresie była ograniczona.

Przewodniczącym Rady jest Marek Maj reprezentujący firmę członkowską Smay Sp. z o.o., jednocześnie członek Zarządu MZP Lewiatan.

Stań się częścią zmian, które kształtują przyszłość przedsiębiorczości w Małopolsce.