Małopolska Rada Firm Rodzinnych

Małopolska Rada Firm Rodzinnych

Tematyka sukcesji i fenomenu firm rodzinnych towarzyszy nam od 2008 r. w wyniku współpracy z kadrą Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dostrzegamy coraz wyraźniej znaczenie i potrzeby firm o charakterze rodzinnym.

W 2014 r. zostaliśmy, obok Uniwersytetu, partnerem międzynarodowego projektu poświęconego małym i średnim firmom rodzinnym „INSIST – Intergenerational Succession in SME’s Transition”, który realizowany był w środowisku międzynarodowym pod przewodnictwem Węgrów z Wyższą Szkołą Biznesu w Budapeszcie. Działania realizowane były z udziałem Brytyjczyków, Belgów i Francuzów. W kwietniu 2015 r. zainicjowała działalność Rada Firm Rodzinnych Konfederacji Lewiatan, w której reprezentował nas Marian Bryksy i od 2019 Mirosław Bryksy, a niespełna kilka dni później Rada Małopolska.

Przed polskimi firmami rodzinnymi rysuje się wiele wyzwań, od budowania własnej tożsamości, po sukcesje. Firmy rodzinne wchodzą w pełen wyzwań etap swojego działania. Potrzebują wymiany wiedzy i doświadczeń miedzy sobą, potrzebują wsparcia w budowaniu wizerunku związanego z „rodzinnością”, który będzie pozytywnie oddziaływał na budowanie przez nich marki. To rola Rady Firm Rodzinnych przy Lewiatanie.

Ma ona także wskazywać obszary regulacyjne istotne dla zachowania rodzinnego charakteru przez firmy. Nasi przedstawiciele zaangażowani byli w prace konsultacyjne nad uchwaloną w 2018 r. ustawą o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwa osoby fizycznej, której efektem jest płynna kontynuacja działalności firmy po śmierci właściciela.

Prace Rady na kolejnym etapie skupiały się na przygotowaniu, we współpracy z resortem rozwoju, projektu regulacji ułatwiającej sukcesję pokoleniową przedsiębiorstw rodzinnych osób prawnych. Kluczowymi zagadnieniami są tu: nazwa instytucji, zachowek, możliwość prowadzenia przez nią działalności gospodarczej czy kwestie podatkowe. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii już w 2021 r. przedstawiło projekt, do którego MZP Lewiatan wniósł kompleksowe stanowisko domagając się istotnych zmian.

Drugim z kluczowych celów Rady Firm Rodzinnych przy MZP jest stworzenie ośrodka koordynującego i wspierającego procesy sukcesji w firmach rodzinnych zrzeszonych w Lewiatanie. W ramach tego projektu przygotowany został cykl spotkań „Biznes Rodzinny na  pokolenia” mających na celu dostarczenie wiedzy w sprawach istotnych dla funkcjonowania firm rodzinnych oraz umożliwienie wymiany doświadczeń. Poruszane są prawne, podatkowe, zarządcze i psychologiczne aspekty procesu sukcesji oraz wiele innych kluczowych obszarów zarządzania biznesem rodzinnym. Pierwsze wydarzenia realizowane są przy udziale firmy członkowskiej Synergy Consulting Group.

Przewodniczącym Rady jest Mirosław Bryksy, reprezentujący Grupę Bryksy, jednocześnie Członek Zarządu MZP Lewiatan,

Wiceprzewodniczący Rady:

Marcin Banasik, reprezentujący Kancelarię Prawną Law&Investments Marcin Banasik
Ewa Flor, ATL Flor&Błaszak Sp. o.o.

Stań się częścią zmian, które kształtują przyszłość przedsiębiorczości w Małopolsce.