S-Z

ZUE S.A.

Budowlane przedsiębiorstwa, Budownictwo inżynieryjne, Budownictwo kolejowe, Drogi, mosty - budowa, sprzęt, oznakowanie, sygnalizacja, Dworce kolejowe, Elektronika, Energetyka, Instalacje elektryczne, urządzenia, Kolejowy tabor - produkcja, sprzedaż, usługi, Konstrukcje metalowe, aluminiowe, stalowe, Materiały budowlane, Oświetlenie, lampy, Prace ziemne i uzbrajanie terenu, Remonty i usługi budowlane, Warsztaty samochodowe, autoryzowane serwisy

 

Osoba reprezentująca firmę
Wiesław Nowak – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Adres firmy:
30-048 Kraków, ul. Kazimierza Czapińskiego 3

Telefon/y:
+48 12 266 39 39
+48 12 269 35 88

Faks:
+48 12 269 35 89

E-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WWW:
www.grupazue.pl

Branża:
Budowlane przedsiębiorstwa, Budownictwo inżynieryjne, Budownictwo kolejowe, Drogi, mosty - budowa, sprzęt, oznakowanie, sygnalizacja, Dworce kolejowe, Elektronika, Energetyka, Instalacje elektryczne, urządzenia, Kolejowy tabor - produkcja, sprzedaż, usługi, Konstrukcje metalowe, aluminiowe, stalowe, Materiały budowlane, Oświetlenie, lampy, Prace ziemne i uzbrajanie terenu, Remonty i usługi budowlane, Warsztaty samochodowe, autoryzowane serwisy

Przedmiot działalności:
Infrastruktura miejska, Infrastruktura kolejowa, Infrastruktura energetyczna

ZUE S.A.

Krótka charakterystyka działalności firmy:

Grupa ZUE to jeden z czołowych podmiotów budownictwa branży kolejowej i miejskiej infrastruktury szynowej i energetycznej, skupiający w swych ramach spółki o potencjale projektowym, handlowo-produkcyjnym i wykonawczym.

Głównym przedmiotem działalności spółek Grupy ZUE jest projektowanie oraz realizacja w formule generalnego wykonawstwa kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (m.in. roboty ziemne i budowa podtorza, systemy odwadniające oraz obiekty inżynierskie i kubaturowe, w tym stacje).
ZUE S.A. jest liderem w świadczeniu usług w zakresie budowy i modernizacji systemów zasilania infrastruktury tramwajowej oraz budowy i modernizacji tramwajowej i kolejowej sieci trakcyjnej. Przedmiot działalności spółki obejmuje także świadczenie usług bieżącego utrzymania systemów infrastruktury miejskiej tj. torowisk i trakcji, systemów zasilania oraz oświetlenia. ZUE S.A. realizuje również usługi budowy kompletnych systemów sieci elektroenergetycznych w zakresie energetyki profesjonalnej.

Opracowywanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla branży budownictwa komunikacyjnego i elektroenergetyki wysokich napięć wraz z infrastrukturą towarzyszącą jest realizowane poprzez Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o.

Działalność handlowo-produkcyjna Grupy prowadzona jest poprzez przejętą w kwietniu 2015 roku firmę Railway gft Polska Sp. z o.o. kontynuującą działalność prowadzoną dotychczas przez Thyssen Krupp GfT Polska.

Osiągnięcia firmy, (posiadane nagrody, certyfikaty, wyróżnienia)

2016
Tytuł Budowa Roku 2015
(Nagroda I Stopnia w konkursie Budowa Roku 2015)
za: Budowę Zajezdni Tramwajowej Franowo w Poznaniu”
przyznany przez: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, PZiTB, Gł. Urząd Nadzoru Budowlanego
data przyznania: 24 maj 2016 r.

Tytuł Budowa Roku 2015
(Nagroda I Stopnia w konkursie Budowa Roku 2015)
za: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach Projektu »Polepszenie Jakości Usług Przewozowych Poprzez Poprawę Stanu Technicznego Linii Kolejowych Nr 1, 133, 160, 186 Na Odcinku Zawiercie - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Jaworzno Szczakowa«. Umowa 90/112/0006/13/Z/I
przyznany przez: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, PZiTB, Gł. Urząd Nadzoru Budowlanego
data przyznania: 24 maj 2016 r.

Dyplom za udział w I etapie Konkursu Modernizacja Roku 2015
Za: Modernizacja Zajezdnii Pogodno w Szczecinie
Przyznana przez: Kapitułę Konkursu pod patronatem: Ministerstwa Edukacji Narodowej
Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Instytutu Badawczego Dróg i Mostów
Data przyznania: III.2016 r.

Złota Statuetka Lidera Polskiego Biznesu
Za: kierowanie się w swojej działalności nie tylko zyskiem, ale i etyką prowadzenia biznesu oraz troską o sprawy państwowe
Przyznana przez: Business Centre Club
Data przyznania: 23.I.2016 r.

2015
Tytuł Perła Polskiej Gospodarki w kategorii Perły Duże (ZUE)
Za: Konsekwentna realizację polityki i strategii przedsiębiorstwa oraz pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w Polsce.
Przyznany przez: Redakcję Magazynu Polish Market oraz Zakład Wspomagania i Analizy Decyzji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Data przyznania: XI.2015 r.

Złoty Płatnik 2014
za: zachowanie najwyższych standardów płatniczych w 2104 roku
przyznany przez: Euler Hermes Collections Sp. z o.o.
data przyznania: 2015 r.

2014
Rekomendacja Business Centre Club (ZUE)
Za: rzetelność, wiarygodność i przestrzeganie zasad etyki kupieckiej i akceptowanie zasad kodeksu honorowego
Przyznana przez: Business Centre Club
Data przyznania: 14.VIII.2014 r.

Małopolski Dąb 2014 (ZUE)
W kategorii duże przedsięborstwa
Przyznany przez: Małopolski Związek Procodawców Lewiatan
Data przyznania: XI.2014 r.

Nagroda portalu rynekinfrastruktury.pl (ZUE)
Za: udaną rywalizację polskiej spółki największymi światowymi konkurentami i osiągnięcie statusu lidera budownictwa infrastruktury miejskiej z 50% udziałem rynkowym.
Przyznany przez: Rynek Infrastruktury
Data przyznania: 5.XI.2014 r.

Nagroda II Stopnia w Konkursie Budowa Roku 2013 (ZUE)
Przyznana przez: Ministerstwo Infrastruktury, PZiTB, Gł. Urząd Nadzoru Budowlanego
Za: "Przebudowę infrastruktury stacji Katowice w obrębie peronu 2,3,4 w ramach programu inwestycyjnego "Modernizacja układu torowego na liniach 1,137,139 i infrastruktury służącej do obsługi podróżnych w obrębie stacji Katowice Osobowa"
Data przyznania: VI.2014 r.

Rekomendacja PZiTB (ZUE)
Przyznana przez: Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Za: Projektowanie i generalne wykonawstwo robót:
- z zakresu specjalistycznego budownictwa inżynieryjno-torowego, energoelektrycznego: linie i stacje kolejowe, infrastruktura miejska, sieci trakcyjne,
- lądowo-inżynieryjnych związanych z infrastrukturą techniczną,
- sprawowania nadzorów inwestycyjnych w wyżej wymienionych zakresach
Data przyznania: 25.VI.2014 r.
Data pierwszego wystawienia: 17.XI.1997 r.
Ważna do: 25.VI.2015 r.

2013
Diamenty miesięcznika Forbes 2013 (ZUE)
W kategorii firm o poziomie przychodów powyżej 250 mln PLN w województwie małopolskim
Przyznane przez: miesięcznika Forbes
Data przyznania: 20.III.2013 r.
2012
Medal Europejski XXIII edycji dla usług (PRK)
Za: budownictwo inżynieryjno-torowe
Przyznany przez: Business Centre Club
Data przyznania: 07.XI.2012 r.

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej (PRK)
Za: Najwyższą ocenę stabilności firmy w roku 2011 wg D&B Poland, N-U-N-S 422482161
Nr N-U-N-S 422482161
Data przyznania: 01.IX.2012 r.

2011
Medal Europejski XXII edycji dla usług (PRK)
Za: budownictwo inżynieryjno-torowe
Przyznany przez: Business Centre Club
Data przyznania: 09.XI.2011 r.

Nagroda II Stopnia w Konkursie Budowa Roku 2009 (PRK)
Przyznana przez: Ministerstwo Infrastruktury, PZiTB, Gł. Urząd Nadzoru Budowlanego generalnemu wykonawcy konsorcjum firm
- Przedsiębiorstwu Robót Kolejowych i Inżynieryjnych SA we Wrocławiu
- Przedsiębiorstwu Robót Komunikacyjnych 7 Spółce Akcyjnej w Warszawie
- Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie Spółka Akcyjna
- TORPOL Spółce Akcyjnej w Poznaniu
- Dolnośląskiemu Przedsiębiorstwu Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM Sp. z o.o. we Wrocławiu
- Pomorskiemu Przedsiębiorstwu Mechaniczno-Towarowemu Sp. z o.o. w Gdańsku
- Przedsiębiorstwu AGAT Sp. z o.o. w Koluszkach
Za: "modernizację linii kolejowej E 20 na odcinku Siedlce Terespol, etap I od stacji Biała Podlaska do stacji Terespol - granica państwa"
Data przyznania: 28.VI.2010 r.

Jakość Roku 2010 (PRK)
Przyznane przez: Kapitułę Programu
W kategorii: Usługa za budownictwo inżynieryjno-torowe
Data przyznania: 20.I.2011 r.

2010
Rekomendacja PZiTB (PRK)
Przyznana przez: Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Za: Generalne wykonawstwo robót
- Ogólnobudowlanych i instalacyjnych obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego
- Lądowo-inżynieryjnych związanych z infrastruktura techniczną
- Z zakresu budownictwa inżynieryjno-torowego
Data przyznania: 23.V.2009 r.
Data pierwszego wystawienia: 17.XI.1997 r.
Ważna do: 31.V.2011 r.

Medal Europejski XXI edycji dla usług (PRK)
Za: budownictwo inżynieryjno-torowe
Przyznany przez: Business Centre Club
Data przyznania: 17.XI.2010 r.

Wyróżnienie w Ogólnopolskim konkursie Orły Polskiego Budownictwa 2010 w kategorii Infrastruktura Inżynieryjna, Drogowa, Kolejowa i Energetyczna (PRK)
Przyznane przez: Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury
Data przyznania: 23.X.2010 r.

Certyfikat LIDER RYNKU Najlepsza w Polsce Firma 2010 (PRK)
Przyznany przez: InteRES International Fair
Za: W zakresie budownictwa inżynieryjno-torowego
Data przyznania: 28.V.2010 r.
Ważny do: 28.V.2011 r.

Certyfikat EURO LEADER 2010 (PRK)
Przyznany przez: InteRES International Fair
Za: W zakresie budownictwa inżynieryjno-torowego
Data przyznania: 28.V.2010 r.
Ważny do: 28.V.2011 r.

Nagroda III stopnia w konkursie "Budowa Roku 2009" (PRK)
Przyznana przez: Ministerstwo Infrastruktury, PZiTB, Gł. Urząd Nadzoru Budowlanego
Za: "modernizację linii kolejowej nr 71 Rzeszów - Warszawa. Etap II: przebudowa układu torowego w stacji Kolbuszowa Data przyznania: 28.VI.2010 r.

2009
Rekomendacja PZiTB (PRK)
Przyznana przez: Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Za: Generalne wykonawstwo robót
- Ogólnobudowlanych i instalacyjnych obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego
- Lądowo-inżynieryjnych związanych z infrastruktura techniczną
- Z zakresu budownictwa inżynieryjno-torowego
Data przyznania: 23.V.2009 r.
Data pierwszego wystawienia: 17.XI.1997 r.

Referencje TRAKCJI POLSKIEJ (PRK)
Przyznane przez: Trakcja Polska S.A.
Za realizację kontraktu: "Modernizacja linii Warszawa - Łódź, I etap odcinek Skierniewice - Łódź Widzew (nr referencyjny SPOT/1.1./82/04/-02)
Data przyznania: 20.I.2009 r.

List referencyjny PKP PLK SA (PRK)
Przyznane przez: PKP Polskie Linie Kolejowe SA Biuro Inwestycji w Warszawie
Za realizację kontraktu: "Modernizacja linii kolejowej Rzeszów-Warszawa przez Kolbuszową, Etap II - przebudowa układu torowego stacji Kolbuszowa" Data przyznania: 05.V.2009 r.

Dyplom Uznania MI (PRK)
Przyznany przez: Ministerstwo Infrastruktury, PZiTB, Gł. Urząd Nadzoru Budowlanego
Za: udział w finale (III etap) konkursu PZITB "Budowa Roku 2008" za modernizację linii kolejowej Spytkowice-Wadowice-Kalwaria
Data przyznania: 17.VI.2009 r.

Podziękowanie PKP PLK SA (PRK)
Przyznana przez: PolskiE Linie Kolejowe SA
Za: włożoną pracę w realizację projektu inwestycyjnego "Modernizacja linii kolejowej Warszawa-Łódź" Etap I: odcinek Skierniewice-Łódź Widzew
Data przyznania: 07.IX.2009 r.

Referencje SITK (PRK)
Przyznane przez: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji
Za: wiarygodność techniczną w zakresie grup robót:
- wykonawstwa inwestycji dotyczących budownictwa specjalistycznego w dziedzinie: budownictwa kolejowego, ogólnego, przemysłowego, instalacji sanitarnych i elektrycznych
- sprawowania nadzorów inwestycyjnych w wyżej wymienionych zakresach
Data przyznania: 17.XII.2009 r.
Data pierwszego wystawienia: 15.IV.1993 r.
Ważny do: 16.XII.2012 r.

2008
I nagroda w Ogólnopolskim konkursie Orły Polskiego Budownictwa 2008 w kategorii Infrastruktura Inżynieryjna i Drogowa (PRK)
Przyznana przez: Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury
Data przyznania: 14.XI.2008 r.

Dyplom Uznania MI (PRK)
Przyznany przez: Ministerstwo Infrastruktury, PZiTB, Gł. Urząd Nadzoru Budowlanego
Za: udział w finale (III etap) konkursu PZITB "Budowa Roku 2007" za modernizację linii kolejowej E-30 Odcinek Węgliniec-Bielawa Dolna km 1+300 ÷ 13+406
Data przyznania: 17.VI.2008 r.

List referencyjny (PRK)
Przyznany przez: PKP PLK SA Biuro Realizacji Inwestycji
Za realizację kontraktu: "Modernizacja linii kolejowej Spytkowice-Wadowice-Kalwaria. Przebudowa, remont torów i urządzeń kolejowych na stacji Wadowice. Etap II" w ramach realizacji inwestycji PN. Budowa zbiornika wodnego Świnna Poręba zadania IIIB i IIIC"
Data przyznania: 19.VI.2008 r.

Nagroda II Stopnia w konkursie PZITB "Budowa Roku 2007"(PRK)
Przyznana przez: Ministerstwo Infrastruktury, PZiTB, Gł. Urząd Nadzoru Budowlanego
Za: realizację Centrum Obsługi Granicznej w Medyce
Data przyznania: VI.2008 r.