Projekty

Konfederaci - konfederatom

UE - Konfederaci konfederatom

Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan wspólnie z partnerami - Dolnośląskimi Pracodawcami (lider projektu), Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Śląskim Związkiem Pracodawców Prywatnych oraz Świętokrzyskim Związkiem Pracodawców Prywatnych Lewiatan pozyskali z Ministerstwa Rozwoju dotację na zawiązanie sieci współpracy. Związki regionalne Konfederacji Lewiatan łączą siły i chcą zachęcić przedsiębiorców do większej współpracy z organizacjami pracodawców oraz udziału w konsultacjach społecznych.

Sieć współpracy - projekt pn. „Konfederaci – konfederatom. Zwiększenie współpracy organizacji pracodawców z podmiotami niezasiadającymi w komitetach monitorujących” uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Źródłem finansowania projektu są środki projektu Pomoc techniczna POWER dla Ministerstwa Rozwoju na rok 2016 nr POWR.06.01.00-00-0002/15 oraz projektu Pomoc techniczna POWER dla Ministerstwa Rozwoju na rok 2017.

Wartość dotacji: 48 200,00 PLN

Celem projektu jest wzmocnienie współpracy regionalnych związków pracodawców należących do Konfederacji Lewiatan z podmiotami niezasiadającymi w komitetach monitorujących programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz zwiększenie zaangażowania organizacji pracodawców w proces koordynacji monitorowania wdrażania EFS na poziomie regionalnym w obszarze rynku pracy.

Planowane efekty projektu to: 10 regionalnych spotkań konsultacyjnych z podmiotami niezasiadającymi w komitetach monitorujących w 5 –ciu województwach; ogólnopolskie dwudniowe spotkanie dla członków/zastępców Komitetów Monitorujących; przewodnik (manual) „Jak zaangażować pracodawców w proces konsultacji rozwiązań EFS. Metody, rozwiązania, dobre praktyki”; ekspertyza nt. identyfikacji barier i problemów we wdrażaniu EFS.

Konfederaci - konferderatom

POBIERZ PRZEWODNIK
,,JAK ZAANGAŻOWAĆ PRACODAWCÓW W PROCES KONSULTACJI EFS? METODY, KONSULTACJE, DOBRE PRAKTYKI"

Publikacja