Projekty

Warsztaty podnoszące wiedzę i umiejętności przedsiębiorstw w ekspansji na rynki międzynarodowe

Zapraszamy mikro, małe i średnie firmy z Małopolski

do udziału w cyklu dwudniowych intensywnych i inspirujących warsztatów:


„Zwiększenie efektywności działań proeksportowych poprzez współpracę z kluczowymi instytucjami otoczenia biznesu”

18 – 19 marca 2019 r. i 18 -19 kwietnia 2019 r.


„Pozyskiwanie informacji i weryfikacja kontrahentów na

rynkach zagranicznych - warsztaty z praktykami”

20 – 21 marca 2019 r. i 15 – 16 kwietnia 2019 r.


„Aspekty prawne działalności międzynarodowej przedsiębiorstw. Zagadnienia dotyczące Brexit”

28 – 29 marca 2019 r.


 

Czytaj więcej: Warsztaty podnoszące wiedzę i umiejętności przedsiębiorstw w ekspansji na rynki międzynarodowe