O nas

Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan jest członkiem i jednym z najprężniej działających Związków Regionalnych Konfederacji LEWIATAN pod przewodnictwem Pana Prezydenta Macieja Wituckiego. Szczycimy się faktem, iż nasi przedstawiciele pracują w Radzie Głównej i Radzie Regionów Konfederacji przez co aktywnie wspieramy ogromną większość podejmowanych przez Konfederację Lewiatan inicjatyw. Ponadto od 2005 r. Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan jest członkiem międzynarodowej branżowej organizacji pracodawców CEEMET z siedzibą w Brukseli (www.ceemet.org). W ostatnim okresie MZP włączył się również w działania projektowe współfinansowane ze środków UE w obrębie EFS i Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

MZPL skupia obecnie około stu firm działających na terenie regionu małopolskiego, a w każdym kolejnym roku członków jest coraz więcej. Aktywną działalność rozpoczęto w 1999r. kiedy to związek został zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Krakowie na mocy Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o Organizacjach Pracodawców (91 D.U.235). Ustawa ta nadaje szczególne uprawnienia czyniąc MZPL, obok związków pracowniczych, obligatoryjnym partnerem dla władzy samorządowej i centralnej zwłaszcza w zakresie konsultowania działalności ustawodawczej. Nasi członkowie zasiadają między innymi w wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego i Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia.