Członkowie

Dołącz do nas

Grono firm przynależących do struktur Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan z roku na rok wciąż rośnie. Systematycznie podejmowane są również coraz nowsze działania mające na celu zainteresowanie i zachęcenie kolejnych pracodawców do wstąpienia w szeregi organizacji. Obecnie do MZPL przynależy ponad 80 firm, a napływ kolejnych przyczynia się do wzrostu znaczenia związku i jego wpływów szczególnie na prowadzoną w zakresie wzmocnienia przedsiębiorczości politykę.      
Członkostwo Związku nabywa się z chwilą przyjęcia deklaracji członkowskiej uchwałą Zarządu Związku. Od uchwały odmawiającej przyjęcia do Związku służy zainteresowanemu prawo odwołania do Ogólnego Zebrania Związku. 


Przynależność do związku gwarantuje firmom szereg przywilejów, wśród których najważniejsze to:

  • udział w Ogólnych Zebraniach Związku, w tym partycypacja w wybieraniu władz oraz możliwość kandydowania do nich
  • pomoc ze strony MZPL w zakresie działań statutowych
  • możliwość uczestniczenia w szkoleniach, konferencjach i imprezach kulturalnych organizowanych przez Związek
  • prawo do składanie postulatów i wniosków do władz MZPL